სოფელ ბანძის საფეხბურთო მოედანი.

No comments:

Post a Comment